چهارمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی و صنایع وابسته

چهارمین نمایشگاه بین المللی ریلی تهران از اولین ساعات روز یکشنبه 26 ام اردیبهشت آغاز شد و تا واپسین ساعات روز چهارشنبه 29 ام ادامه پیدا کرد. فن آوران باردو به همراه شش شریک اصلی تجاری اروپایی خود DB، CAF، Semvac، Tracktec، Heros و  SpaceTec در این نمایشگاه حضور پیدا کرد.