چرخ منوبلوک قطار (واگن)

چرخ منوبلوک که چرخ یکپارچه و چرخ بانداژدار هم نامیده میشود، از محور، هسته، بانداژ و رینگ نگهدارنده تشکیل شده است.
به جهت ایمنی بالاتر و نصب راحتتر، استفاده از چرخ های منوبلوک در اکثر تجهیزات و ماشین آلات ریلی، مرسوم می باشد.
نوع دیگر چرخ، بانداژ دار یا بانداژی می باشد که در این نوع، بانداژ و هسته چرخ، از هم مجزا هستند و طی فرآیندهای خاصی، توسط رینگ فلزی به هم متصل می گردند.

چرخ منوبلوک
محصولات دیگر فاب