شانتر (کشنده ناوگان ریلی)

ماشین آلات و لکوموتیوهای مانوری برای کاربردهای خاص و برای تعمیرگاه ها، کارخانجات تولیدی، ترمینال های چندمنظوره و …

لکوموتیوهای مانوری قابل ارائه توسط این شرکت بر اساس آخرین استانداردهای اروپایی ساخته شده و محدوده وزن قطار 600 الی 6000 تن را پوشش می دهند.

شانتر
شانتر
شانتر
محصولات دیگر فاب