محور قطار ( واگن ، لوکوموتیو )

محور واگن / قطار / لوکومتیو، قطعه ای از جنس فولاد است که در انواع محور توخالی ، محور غلتک صیقلی، محور با پوشش حرارتی مولیبدن و … تولید می گردد و طرفین انتهایی آن به نحویکه چرخ واگن / قطار / لوکومتیو در آنجا نصب شود، طراحی و ماشین کاری می گردند.

محور قطار

محور قطار
محصولات دیگر فاب