ماشین سوزن ریلی

دستگاه سوزن یا Rail Switch و متعلقات آن که در خطوط راه آهن جهت تعویض مسیر قطارهای شهری و بین شهری مورد استفاده قرار می گیرد.

ماشین سوزن
ماشین سوزن ریلی
ماشین سوزن
ماشین سوزن ریلی
محصولات دیگر فاب