کفشک ترمز (واگن و قطار)

این شرکت کفشک ترمز و یا همان لنت ترمز قطار راه آهن شهری (مترو) و راه آهن بین شهری را از بهترین سازندگان و با آخرین استانداردهای بین المللی تامین می نماید.

کفشک ترمز قطار
کفشک ترمز
محصولات دیگر فاب