کوپلر قطار

کوپلر یا قلاب، جهت اتصال ماشین آلات ریلی به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد (اتصال / انفصال واگن ها به یکدیگر و همچنین واگن به لوکومتیو و …). بنا بر نوع ماشین ریلی، محل قرارگیری آن در بین سایر تجهیزات، کاربری و …، قلاب ها به انواع مختلفی تقسیم بندی می گردند، منجمله:-

  • کوپلر / قلاب های معمولی (ساده)
  • کوپلر / قلاب های مرکب
  • کوپلر / قلاب های فلنجی نیمه دائم
  • کوپلر / قلاب های فلنجی دائم
  • کوپلر / قلاب های با قابلیت اتصال و انفصال سریع
  • کوپلر / قلاب های زنجیری (معولی و قابل تنظیم)
  • کوپلر / قلاب های اتوماتیک
  • و …
کوپلر
کوپلر
محصولات دیگر فاب