بیست و سومین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی ایران

بازدید مدیران نفت و حفاری فاب از بیست و سومین نمایشگاه نفت و گاز

در دومین روز از نمایشگاه نفت،گاز و پتروشیمی، حضور مدیران نفت و حفاری فاب در جمع همکاران و فعالان این عرصه