پنجمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی و صنایع وابسته

نمایشگاه ریلی سال 1396 با حضور آقای اخوندی در تاریخ 25 اردیبهشت ماه افتتاح شد. فن آوران باردو امسال نیز در غرفه ای با شراکت همکاران اروپایی خود از راه آهن آلمان، DB و راه آهن اسپانیا، CAF، در این نمایشگاه حضور داشت.

در این فرصت چهار روزه، مذاکرات چند جانبه و جلسات متعددی بین طرف های ایرانی و خارجی حاضر در نمایشگاه برگزار شد و صدها نفر از این غرفه بازدید کردند.

همچنین چندین کنفرانس با حضور شریک تجاری فاب، DB در زمینه های مختلف مثل طرح تحول سازمانی و .. برگزار شد.

DB، CAF، Semvac، Tracktec، Heros و  SpaceTec در این نمایشگاه حضور پیدا کرد.