سمینار IVU تهران – دی ماه ۹۵

سمینار دو روزه ای در راه آهن توسط شرکت فن آوران باردو با همکاری شرکت IVU از آلمان برگزار شده است.
در این سمینا که با حضور جمع کثیری از متخصصان و مدیران ارشد راه آهن، شرکت های خصوصی و بهره بردار ناوگان های مسافری و باری برگزار گردید، آخرین دستاوردهای شرکت IVU در خصوص تامین نیازهای حمل و نقل عمومی در زمینه تکنولوژی اطلاعاتی برای مدیریت بهره برداری، نگهداری و تعمیرات، نیروی انسانی، حمل و نقل یکپارچه و چندین زمینه دیگرارائه شد.
شایان ذکر است که بخش عمده ای از سمینار به صورت حضوری و بخش هایی نیز از طریق ویدیو کنفرانس و ارائه روش کارکرد نرم افزارهای مربوطه برگزار شد.
شرکت IVU با سابقه بیش از چند دهه در صنعت حمل و نقل آلمان، یکی از شرکت های پیشرو در ارائه ی جدول هی نرم افزاری یکپارچه در زمینه مدیریت حمل و نقل عمومی می باشد که اخیرا با همکاری شرکت فن آوران باردو وارد بازار ایران شده است.