اینوترنس، فاب،دویچه‌بان،صنایح‌حمل‌و‌نقل،صنایع‌ریلی

2018/09/26

نمایشگاه InnoTrans 2018

مهمترین نمایشگاه بین‌المللی صنعت حمل‌و‌نقل، 18 سپتامبر در برلین با موضوع "آینده نقل و انتقال" افتتاح شد و در تاریخ 21 سپتامبر به پایان رسید. در این نمایشگاه پیشرو در صنعت حمل و نقل، بیش از 3000 شرکت، دستاوردهای خود در سیستم‌های حمل و نقل ارائه می‌کنند.