در دومین روز از نمایشگاه نفت،گاز و پتروشیمی، حضور مدیران نفت و حفاری فاب در جمع همکاران و فعالان این عرصه

رویدادها

بازدید مدیران نفت و حفاری فاب از بیست و سومین نمایشگاه نفت و گاز
تهران. 17 اردیبهشت 1397

در دومین روز از نمایشگاه نفت،گاز و پتروشیمی، حضور مدیران نفت و حفاری فاب در جمع همکاران و فعالان این عرصه